INSURANCETHAI.NET
Sat 22/06/2024 7:13:57
Home » ประกันอัคคีภัย(สินค้า) แอกซ่าประกันภัย » สมาร์ทแพลน ช็อป แอกซ่าประกันภัย\"you

สมาร์ทแพลน ช็อป แอกซ่าประกันภัย

2010/09/13 1204👁️‍🗨️

Smart plan Shop (สมาร์ทแพลน ช็อป)
แผนประกันภัยเพื่อธุรกิจ ร้านค้าทั่วไป ที่มีมูลค่าของสถานประกอบการ รวมทั้งทรัพย์สินภายในและสต็อกสินค้า สูงถึง 20 ล้านบาท โดยรวบรวมภัยหลักทางธุรกิจ 5 ประเภท ไว้ภายใต้กรมธรรม์เพียงฉบับเดียว และมีผลประโยชน์ต่าง ๆ ตามแผนประกันภัยที่ท่านเลือก

Smart plan Shop คุ้มครอง
1. การ ประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิด
เนื่อง จากความเสียหาย หรือความสูญเสียต่ออาคาร ทรัพย์สินภายในอาคาร สต็อกสินค้า รวมถึงเครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องจักร เฟอร์นิเจอร์ สิ่งติดตั้งตรึงตรา

ผลประโยชน์เพิ่มเติม
* การแตกของป้ายโฆษณาและป้ายนีออน
* การปรับเปลี่ยนและการซ่อมแซม
* ค่าใช้จ่ายสำหรับทีมผจญเพลิง และการดับเพลิง
* การขนย้ายซากปรักหักพัง
* ความเสียหายจากกระแสไฟฟ้า
* ค่าซ่อมแซมทางเข้า
* ค่าเช่าร้านชั่วคราว

2. การประกันภัยสำหรับเงิน
เนื่อง จากความสูญเสีย หรือความเสียหายทิ่เกิดขึ้นกับเงินในระหว่างที่เก็บอยู่ในสถานประกอบการที่ เอาประกันภัย ตู้นิรภัยที่ล็อคไว้ ลิ้นชักที่ล็อคไว้ หรือห้องนิรภัยที่ล็อคไว้ และขณะขนส่งระหว่างสถานประกอบการที่เอาประกันภัย และธนาคาร

3. การประกันภัยความรับผิดของนายจ้าง
เนื่อง จาก ความรับผิดของนายจ้างตามกฎหมายต่อลูกจ้าง สำหรับการบาดเจ็บทางร่างกาย หรือการเจ็บป่วยซึ่งเกิดจากการปฏิบัติงานตามทาง การที่จ้าง ภายใต้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทย

4. การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
เนื่อง จากความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก สำหรับการบาดเจ็บทางร่างกาย หรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน ซึ่งเกิดขึ้นจากสถานประกอบการและธุรกิจที่เอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตาราง

ผลประโยชน์เพิ่มเติม
* ป้ายโฆษณา และป้ายนีออน
* ไฟไหม้ และการระเบิด
* อาหาร และเครื่องดื่ม
* ความรับผิดชองผู้เช่าและผู้ครอบครอง

5. การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก
เนื่อง จากความสูญ เสียหรือความเสียหายของทรัพย์สิน ซึ่งเกิดจากภัยที่ระบุในข้อตกลงคุ้มครองหมวดที่ 1การประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิด อันเป็นผลให้ผู้เอาประกันภัยไม่สามารถ ใช้สถานประกอบการในการดำเนินธุรกิจต่อ ไปได้

ประเภทร้านค้าทั่วไป
สมาร์ทแพลน ช็อป เป็นแผนประกันภัยจัดเป็นพิเศษสำหรับร้านค้าขนาดกลางและขนาดย่อมทั่วไป แบ่ง เป็น 3 กลุ่ม

สมาร์ทแพลน ช็อป 1
* คลินิกทั่วไป
* โรงรับจำนำ
* สมาคมต่าง ๆ
* ร้านตัดผม/เสริมสวย
* อพาร์ตเม้นท์
* สถานศึกษา
* สถานรับเลี้ยงเด็ก

สมาร์ทแพลน ช็อป 2
* ร้านขายตู้เซฟ
* ร้านจำหน่ายคอมพิวเตอร์
* ร้านขายอุปกรณ์เครื่องเขียนต่าง ๆ
* ร้านขาย-ให้เช่าวีดีโอ
* ร้านขายเครื่องทำความเย็น
* ร้านจำหน่ายโคมไฟประดับบ้าน
* ร้านขายถังบำบัดน้ำเสีย
* ร้านจำหน่ายนาฬิกา
* ร้านจำหน่ายดอกไม้สดและเทียม
* ร้านขายกล้อง/ ถ่ายรูป
* ร้านขายเครื่องทำน้ำแข็ง
* ร้านซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
* ร้านขายผลไม้
* ร้านขายเครื่องสุขภัณฑ์
* ร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตขนาดเล็ก
* ร้านขายเครื่องจักรกล
* ร้านขายจักรเย็บผ้า ต่างๆ
* ร้านถ่ายเอกสาร
* ร้านขายยา
* ร้านขายเครื่องมืออุปกรณ์โลหะภัณฑ์ต่างๆ
* ร้านทำประตูรั้ว หน้าต่าง เหล็กดัด มุ้งลวดรางน้ำฝน
* ร้านขายเครื่องชั่ง
* ร้านขาย-ซ่อมจักรยาน จักรยานยนต์
* โรงแรม
* ร้านขายแว่นตา
* ร้านขายปุ๋ย/ ยากำจัดศัตรูพืช
* ร้านค้าปลีก ร้านค้าย่อยต่าง ๆ
* ร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น แอร์ ตู้เย็น วิทยุ โทรทัศน์
* ร้านขายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
* ร้านขายอาหารสัตว์
* ร้านขายสังฆภัณฑ์
* ร้านขายเครื่องดนตรี
* ร้านขายอุปกรณ์กีฬา

สมาร์ทแพลน ช็อป 3 (ในห้างสรรพสินค้า)
* คลินิคทั่วไป
* ร้านขายเครื่องเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้านต่าง ๆ
* ร้านขาย-ให้เช่าวีดีโอ
* ร้านขายบุหรี่ สุรา ใบชา
* ร้านขายกล้อง/ ถ่ายรูป
* ร้านซักรีด
* ร้านขายผลไม้
* ร้านขายของเด็กเล่น
* ร้านขายยา
* ร้านขายเครื่องนอน
* ร้านขายแว่นตา
* ร้านขายอุปกรณ์เครื่องเขียนต่าง ๆ
* ร้านจำหน่ายนาฬิกา
* ร้านจำหน่ายคอมพิวเตอร์
* ร้านตัดผม/ เสริมสวย
* ร้านขายเครื่องหนัง
* สถานศึกษา
* ร้านขายรองเท้า
* ร้านถ่ายเอกสาร
* ร้านขายเครื่องใช้พลาสติก
* ร้านทำเบเกอรี่
* ร้านขายเสื้อผ้า
* ร้านจำหน่ายดอกไม้สดและเทียม
* ร้านขายหนังสือ
* ร้านขายอุปกรณ์กีฬา
* ร้านตัดเสื้อผ้าชายหญิง
* ร้านขายของชำร่วย

สมัครสมาร์ทแพลน ช็อป
สอบถามราย ละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ตัวแทน บริษัทนายหน้าหรือ ที่ บมจ. แอกซ่าประกันภัยโทร. 0-2679-7600 ต่อ 2161, 2162, 2122, 2125


คอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow