INSURANCETHAI.NET
Sat 22/01/2022 12:05:15
Home » ประกันสุขภาพ(สินค้า) สินมั่นคงประกันภัย » ประกันสุขภาพ SMK Health Care – สินมั่นคงประกันภัย\"you

ประกันสุขภาพ SMK Health Care – สินมั่นคงประกันภัย

2016/05/24

ประกันสุขภาพ SMK Health Care
แผนประกันสุขภาพ SMK Health Care จากสินมั่นคงประกันภัย เจ็บไข้ นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล หมดกังวลจากภาระค่ารักษาพยาบาล
มีให้เลือก 4 แผน
SMK IPD Care
SMK IPD Premium
SMK IPD & OPD Care
SMK Special Care

smk-health-care1

smk-health-care2

เงื่อนไขการประกันสุขภาพ
– ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยใน (IPD) และ กรณีผู้ป่วยนอก (OPD) ตามแผนประกันที่เลือก
– สำหรับผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่ 11-60 ปี (ต่ออายุถึง 65 ปีบริบูรณ์)
– นอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลได้สูงสุดถึง 30 วัน/ครั้ง
– กรณีผู้ป่วยนอกเบิกค่ารักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยได้สูงสุดไม่เกิน 30 ครั้ง/ปี (ไม่เกิน 1 ครั้ง/วัน , ไม่เกิน 7 ครั้งต่อโรค)
– คุ้มครองประกันอุบัติเหตุกรณีเสียชีวิต ทุพพลภาพ สูญเสียอวัยวะ (อบ.2) สูงสุด 50,000 บาท
– ไม่ต้องตรวจสุขภาพ เพียงแถลงสุขภาพผู้เอาประกันภัยตามข้อเท็จจริงในแบบฟอร์มคำขอเอาประกัน เพื่อประกอบการพิจารณารับประกันภัย

insurancethai.net เว็บไซต์สื่อกลาง ศูนย์รวมข้อมูลประกันภัย

สินค้าประกันภัย โปรดสอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศ


up arrow