INSURANCETHAI.NET
Thu 23/05/2024 3:11:30
Home » ประกันอัคคีภัย(สินค้า) ไทยเศรษฐกิจประกันภัย » การประกันภัยอัคคีภัย – ไทยเศรษฐกิจประกันภัย\"you

การประกันภัยอัคคีภัย – ไทยเศรษฐกิจประกันภัย

2012/02/22 1086👁️‍🗨️

การประกันภัยอัคคีภัย – ไทยเศรษฐกิจประกันภัย

การประกันภัยอัคคีภัย
สำหรับที่อยู่อาศัยแบบประหยัด
คุ้มครองสิ่งปลูกสร้าง 600,000 บาท

ประเภทของที่อยู่อาศัย
ทุนประกัน
สิ่งปลูกสร้างเป็นตึก
(มีผนังก่ออิฐถือปูน มากกว่าร้อยละ 80 ของพื้นที่ผนังทั้งหมด)
600,000.00 บาท
สิ่งปลูกสร้างเป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้
(มีผนังก่ออิญถือปูน ร้อยละ 50-80 ของพื้นที่ทั้งหมด)
250,000.00 บาท
สิ่งปลูกสร้างเป็นอาคารที่ไม่ใช่ตึก หรือครึ่งตึกครึ่งไม้
(มีผนังเป็นวัสดุอื่นๆ เช่น ไม่ สังกะสี กระเบื้องแผ่นเรียบ
มากกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่ทั้งหมด)
150,000.00 บาท

เงื่อนไขความคุ้มครอง
– คุ้มครองภัยอันเนื่องจาก ไฟไหม้ ฟ้าผ่า
– การระเบิดจากแก๊สหุงต้ม
– ความสูญเสีย หรือ ความเสียหายอันเกิดขึ้นจากการเฉี่ยว และหรือ การชนของยวดยานพาหนะ หรือสัตว์พาหนะ
– อากาศยาน และหรือ วัตถุที่ตกจากอากาศยาน ทั้งนี้ไม่รวม ความเสียหายอันเกิดจากคลื่นเสียง หรือความดัน
– ภัยเนื่องจากน้ำ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
-สำนักงานสาขา สำนักงานตัวแทนทั่วประเทศ หรือฝ่ายรับประกันภัยอัคคีภัย โทร 0-2630-9055 (อัตโนมัติ 70 สาย) ต่อ 300 สายด่วน 1352 โทรสาร 0-2236-0301


คอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow