INSURANCETHAI.NET
Fri 22/10/2021 18:59:10
Home » ประกันอัคคีภัย(สินค้า) เจ้าพระยาประกันภัย » ประกันอัคคีภัยแบบประหยัดสำหรับรายย่อย – เจ้าพระยาประกันภัย\"you

ประกันอัคคีภัยแบบประหยัดสำหรับรายย่อย – เจ้าพระยาประกันภัย

2012/08/06

ความคุ้มครองหมวดที่ 1

ไฟไหม้ ฟ้าผ่า (รวมถึงความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เกิดจากการลัดวงจรจากฟ้าผ่า) การระเบิด ยานพาหนะ อากาศยาน ภัยเนื่องจากน้ำ ลมพายุ แผ่นดินไหว
ค่าเช่าที่พักอาศัยชั่วคราว ในวงเงิน 1,500 บาทต่อวัน (ไม่เกิน 30 วัน)‏

ความคุ้มครองหมวดที่ 2

ไฟไหม้ ฟ้าผ่า (รวมถึงความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เกิดจากการลัดวงจรจากฟ้าผ่า) การระเบิด ยานพาหนะ อากาศยาน ภัยเนื่องจากน้ำ ลมพายุ แผ่นดินไหว
ค่าเช่าที่พักอาศัยชั่วคราว ในวงเงิน 1,500 บาทต่อวัน (ไม่เกิน 30 วัน)‏

ทรัพย์สินที่รับประกันภัย

สิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมฐานราก) ได้แก่ บ้าน ทาวน์เฮาส์ บ้านแฝด ตึกแถวสำหรับอยู่อาศัย โรงรถ และอาคารย่อย เช่น เรือนคนรับใช้ เรือนครัว ห้องชุดสำหรับอยู่อาศัยในแฟลต อาคารชุด คอนโดมิเนียม อพาร์ตเม้นท์ ทั้งนี้
ต้องเป็นสิ่งปลูกสร้างชั้น 1 (คอนกรีตล้วน หรือมีผนังก่ออิฐถือปูนมากกว่าร้อยละ 80 ของพื้นที่ทั้งหมด)‏
ต้องเป็นสิ่งปลูกสร้างชั้น 2 (ครึ่งตึกครึ่งไม้ หรือมีผนังก่ออิฐถือปูนมากกว่าร้อยละ 50-80 ของพื้นที่ทั้งหมด)‏
เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่ง สิ่งติดตั้งตรึงตรา เครื่องมือ เครื่องใช้ภายในบ้าน เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน เครื่องดนตรี เครื่องเสียง เครื่องครัว เครื่องนุ่งห่ม และทรัพย์สินอื่นๆ เพื่อการอยู่อาศัย

จำนวนเงินเอาประกันภัยและเบี้ยประกันภัย (รวมภาษี)


ใบคำขอเอาประกันภัย


insurancethai.net เว็บไซต์สื่อกลาง ศูนย์รวมข้อมูลประกันภัย

สินค้าประกันภัย โปรดสอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศ


up arrow