INSURANCETHAI.NET
Thu 20/06/2024 15:21:41
Home » กมลประกันภัย ประกันอัคคีภัย(สินค้า) » ประกันอัคคีภัย – กมลประกันภัย\"you

ประกันอัคคีภัย – กมลประกันภัย

2011/03/11 1002👁️‍🗨️

ประกันอัคคีภัย – กมลประกันภัย

การประกันอัคคีภัย เป็นการประกันวินาศภัยประเภทหนึ่ง ที่ให้ความคุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เกิดจากเพลิงไหม้ ฟ้าผ่า การระเบิดของแก๊สที่ใช้เพื่อการอยู่อาศัยทรัพย์สินที่สามารถทำกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย บ้านที่อยู่อาศัยได้ คือ

1. สิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมรากฐาน) หมายถึง บ้าน บ้านแฝด ทาวน์เฮาส์อาคารพาณิชย์ สำหรับอยู่อาศัยโรงรถและ อาคารย่อย เช่น ห้องครัว รั้ว กำแพง ประตู รวมทั้งส่วนปรับปรุงต่อเติม ห้องชุดสำหรับอยู่อาศัยใน แฟลต อาคารชุดคอนโดมิเนียม ยกเว้นฐานราก
2. ทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง หมายถึง เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่งเครื่องใช้ ภายในบ้าน เครื่องใช้ไฟฟ้าและ อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน เครื่องดนตรี เครื่องเสียง เครื่องครัว เครื่องนุ่งห่ม และทรัพย์สินอื่นๆ เพื่อการอยู่อาศัย ของผู้เอาประกันภัย หรือบุคคลซึ่งตามปกติพักอาศัยอยู่กับผู้เอาประกันภัย

1 อัคคีภัย
ความคุ้มครอง ไฟไหม้ ฟ้าผ่า แรงระเบิดของแก๊ส

2 อัคคีภัยบ้านอยู่อาศัย
ความคุ้มครอง ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ระเบิด อากาศยาน ภัยเนื่องจากน้ำ(ไม่รวมน้ำท่วม)ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินที่ได้เอาประกันภัยไว้

3 อัคคีภัย (เสี่ยงภัยทุกชนิด)
ความคุ้มครอง
ความเสียหายต่อทรัพย์สิน ที่เกิดจากอัคคีภัย ฟ้าผ่า ระเบิด ภัยจากยานพาหนะ ภัยจากอากาศยาน ภัยเนื่องจากน้ำ ภัยจากลมพายุ ภัยจากควันภัยจากจลาจล และนัดหยุดงาน ภัยเนื่องจากการป่าเถื่อน และการกระทำด้วยเจตนาร้าย ภัยจากแผ่นดินไหว ภัยจากไฟป่า และภัยจากอุบัติเหตุอื่น ๆ

4 อัคคีภัยบ้านอยู่อาศัย แบบประหยัด
ความคุ้มครอง
ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ระเบิด อากาศยาน ภัยเนื่องจากน้ำ(ไม่รวมน้ำท่วม)ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินที่ได้เอาประกันภัยไว้

** เบี้ยประกันภัยขั้นต่ำ 600 บาท ( ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


คอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow