INSURANCETHAI.NET
Wed 25/11/2020 20:24:23
Home » ประกันอุบัติเหตุ(สินค้า) เจ้าพระยาประกันภัย » ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลสำหรับผู้โดยสารเรือโดยสารรับจ้าง – เจ้าพระยาประกันภัย\"you

ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลสำหรับผู้โดยสารเรือโดยสารรับจ้าง – เจ้าพระยาประกันภัย

2012/08/06

ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลสำหรับผู้โดยสารเรือโดยสารรับจ้าง (Boat Carrier PA)
เป็นการประกันภัยที่ผู้ประกอบการเรือโดยสารรับจ้างจัดทำประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลสำหรับผู้โดยสารซึ่งใช้บริการของเรือ
ตลอดจนผู้กำลังขึ้นหรือกำลังลงจากเรือ ในกรณีที่ประสบอุบัติเหตุและมีผลให้เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะและสายตา ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือบาดเจ็บต้องรับการรักษาพยาบาล
insurancethai.net เว็บไซต์สื่อกลาง ศูนย์รวมข้อมูลประกันภัย

สอบถาม บริษัทประกัน เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศ

💥เวอไนน์ไอคอร์ส สุดยอดคอร์สสร้างเว็บไซต์ สร้างฐานทัพหลักบนโลกออนไลน์ [Ad]
VIR9 icourse (เวอไนน์ไอคอร์ส สร้างเว็บไซต์ )up arrow