INSURANCETHAI.NET
Mon 17/06/2024 13:50:32
Home » ประกันอุบัติเหตุ(สินค้า) เจ้าพระยาประกันภัย » ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลสำหรับผู้โดยสารเรือโดยสารรับจ้าง – เจ้าพระยาประกันภัย\"you

ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลสำหรับผู้โดยสารเรือโดยสารรับจ้าง – เจ้าพระยาประกันภัย

2012/08/06 865👁️‍🗨️

ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลสำหรับผู้โดยสารเรือโดยสารรับจ้าง (Boat Carrier PA)
เป็นการประกันภัยที่ผู้ประกอบการเรือโดยสารรับจ้างจัดทำประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลสำหรับผู้โดยสารซึ่งใช้บริการของเรือ
ตลอดจนผู้กำลังขึ้นหรือกำลังลงจากเรือ ในกรณีที่ประสบอุบัติเหตุและมีผลให้เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะและสายตา ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือบาดเจ็บต้องรับการรักษาพยาบาล

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow