INSURANCETHAI.NET
Fri 14/06/2024 17:19:49
Home » ประกันอัคคีภัย(สินค้า) สยามซิตี้ประกันภัย » ประกันภัย ธุรกิจมั่นใจ – สยามซิตี้ประกันภัย\"you

ประกันภัย ธุรกิจมั่นใจ – สยามซิตี้ประกันภัย

2010/09/13 1940👁️‍🗨️

ธุรกิจของท่านจะได้รับความคุ้มครอง หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด เพื่อที่ท่านจะได้ดำเนินธุรกิจอย่างมั่นใจ

ความคุ้มครอง
ให้ ความคุ้มครองทรัพย์สินที่เอาประกันภัย เช่น อาคาร สำนักงาน ร้านค้า ( ไม่รวมรากฐาน ) รวมถึงเฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้สำนักงาน และสต็อกสินค้า กรณีเกิดความเสียหายจากภัยที่ระบุคือ

ไฟไหม้
ฟ้าผ่า
ระเบิด
ลมพายุ
แผ่นดินไหว
ภัยอากาศยาน
ภัยยวดยานพาหนะ
ภัยเนื่องจากน้ำ ( ไม่รวมน้ำท่วม )
การจลาจลและนัดหยุดงาน
ภัยจากการกระทำอย่างป่าเถื่อน
ชด เชยค่าเช่าที่ทำการชั่วคราว หากสถานที่ประกอบการได้รับความเสียหายจากภัยดังกล่าวข้างต้น จนไม่สามารถใช้สถานที่ประกอบการได้ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง แต่ไม่เกินวงเงิน 5% ของทุนประกันภัยต่อปี

ภัยที่สามารถซื้อ เพิ่มเติมได้

ภัย ต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า กรณีเกิดความเสียหายจากไฟฟ้าลัดวงจร หรือเผาไหม้ของสายไฟในตัวเองจนเกิดเปลวไฟหรือการลุกไหม้ ภายในวงเงินคุ้มครองดังต่อไปนี้

50,000 บาท เบี้ยประกันภัยเพิ่ม 250 บาท / ปี
100,000 บาท เบี้ยประกันภัยเพิ่ม 500 บาท / ปี

ข้อยกเว้น
สถานที่ประกอบการที่มีการผลิตหรือแปรรูป โรงงานอุตสาหกรรมทุกขนาดและทุกชนิด
ภัยจากการโจรกรรมที่ปรากฏร่องรอยการงัดแงะ รวมทั้งการชิงทรัพย์และการปล้นทรัพย์ ต่อทรัพย์สินภายในบ้านที่เอาประภัยไว้
ธุรกิจหรือร้านค้าที่ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้าศูนย์การค้า
สถานบันเทิงทุกประเภท เช่น คาบาเรทหรือไนต์คลับบาร์ โรงน้ำชา อาบอบนวด โรงภาพยนตร์
ห้องเย็นเก็บสินค้า โกดังเก็บสินค้าอันตราย
ร้านขายแก๊ส สถานีบริการเติมแก๊ส สถานีอัดฉีดและบริการน้ำมัน
อู่เก็บหรือซ่อมรถจักรยานยนต์และรถยนต์ทุกชนิด อู่เรือ
ตลาด แผงลอย สถานที่แสดงสินค้า
อาคารระหว่างก่อสร้าง อาคารว่างเปล่า อาคารสาธารณะ
ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ทุกประเภท

หมายเหตุ
สิ่งปลูกสร้างที่เอาประกันภัยต้องมีโครงสร้างหลักเป็นคอนกรีต เช่น อาคารพาณิชย์ ทาวเฮาส์ ห้องชุดสำนักงาน อพาร์ตเม้นท์
แผน การประกันภัยนี้ใช้สำหรับกิจการ หรือสถานประกอบการรายย่อย เช่น สำนักงาน ร้านค้าต้าง ๆ คลินิก ร้านตัดเย็บเสื้อผ้า ร้านเสริมสวย ร้านอาหาร โรงแรม โรงเลี้ยงเด็ก โรงรับจำนำ เป็นต้น
กรณีทุนประกันภัยเกิน 10,000,000 บาท กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อพิจารณารับประกันภัย
เบี้ยประกันภัยข้างต้นรวมภาษีและอากรแล้ว
เอกสารนี้ไม่ใช่สัญญาประกันภัย รายละเอียดเฉพาะจะระบุในกรมธรรม์ประกันภัย


คอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow