INSURANCETHAI.NET
Thu 25/07/2024 8:40:32
Home » ประกันอัคคีภัย(สินค้า) โอสถสภาประกันภัย » ประกันอัคคีภัย – โอสถสภาประกันภัย\"you

ประกันอัคคีภัย – โอสถสภาประกันภัย

2012/03/26 1100👁️‍🗨️

ประกันอัคคีภัย – โอสถสภาประกันภัย
แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้

การประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัย
ให้ความคุ้มครอง สิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินที่อยู่ภายในอาคารสิ่งปลูกสร้างที่ใช้สำหรับการอยู่อาศัยเท่านั้น
โดยเกิดการสูญเสียหรือเสียหายจากสาเหตุ ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยระเบิด ภัยจากยานพาหนะหรือช้าง ม้า วัว ควาย ภัยอากาศยาน และภัยเนื่องจากน้ำ(ไม่ใช่ภัยน้ำท่วม)
นอกจากนี้ผู้เอาประกันภัยสามารถเลือกซื้อภัยเพิ่มเติมได้แก่ ภัยลมพายุ ภัยน้ำท่วม ภัยลูกเห็บ ภัยแผ่นดินไหว และภัยจากการจลาจลนัดหยุดงาน เป็นต้น

การประกันอัคคีภัยทั่วไป
สถานที่เอาประกันภัยที่ใช้ประกอบกิจการอื่นๆ นอกจากใช้เป็นที่อยู่อาศัย เช่นร้านค้า สำนักงาน หอพัก โรงเรียน โรงงานต่างๆ เป็นต้น
ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยได้แก่ สิ่งปลูกสร้าง เฟอร์นิเจอร์ฯ เครื่องจักร สต็อกสินค้า และทรัพย์สินอื่นๆ ที่ได้ระบุ
ความคุ้มครองโดยเกิดการสูญเสียหรือเสียหายจากเหตุ ไฟไหม้ ฟ้าผ่า หรือแรงระเบิดของแก๊สที่ใช้สำหรับทำแสงสว่างหรือประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัยเท่านั้น
ผู้เอาประกันภัยสามารถเลือกซื้อภัยเพิ่มเติมได้แก่ ภัยระเบิด ภัยจากยานพาหนะ ภัยอากาศยาน ภัยเนื่องจากน้ำ ภัยลมพายุ ภัยน้ำท่วม ภัยลูกเห็บ ภัยแผ่นดินไหว และภัยจากการจลาจลนัดหยุดงาน เป็นต้น

หมายเหตุ – กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยทั้ง 2 ประเภท ให้ความคุ้มครองการสูญเสียหรือเสียหายทางอ้อมอันเนื่องจากน้ำหรือสารดับเพลิงอื่นๆ ที่ใช้ในการดับไฟ หรือการพังบ้าน หรือทำลายเพื่อเข้าไปดับเพลิงของเจ้าหน้าที่ดับเพลิง


คอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow