INSURANCETHAI.NET
Mon 15/07/2024 15:20:48
Home » ประกันอัคคีภัย(สินค้า) เจ้าพระยาประกันภัย » ประกันอัคคีภัยสำหรับสถานประกอบธุรกิจ – เจ้าพระยาประกันภัย\"you

ประกันอัคคีภัยสำหรับสถานประกอบธุรกิจ – เจ้าพระยาประกันภัย

2012/08/06 923👁️‍🗨️

ถึงแม้ว่าขั้นตอนและกระบวนการในการระมัดระวังในการเกิดอัคคีภัย จะช่วยลดโอกาสของการเกิดอัคคีภัยได้
แต่อุบัติเหตุก็สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา
ดังนั้นการทำประกันอัคคีภัย
จะช่วยลดความกังวลจากความไม่แน่นอนจากภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้น
ช่วยให้ธุรกิจไม่สะดุดหยุดชะงักและสามารถพลิกฟื้นขึ้นใหม่ได้อย่างรวดเร็วหากประสพเหตุวินาศภัย

ความคุ้มครอง ประกันอัคคีภัยสำหรับสถานประกอบธุรกิจ

ฟ้าผ่า
การระเบิดของแก๊ส ที่ใช้สำหรับทำแสงสว่าง หรือประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัย
ความเสียหายจากภัยเพิ่มพิเศษ

ทรัพย์สินที่ทำประกัน

สิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมรากฐาน ) และส่วนตกแต่งต่อเติม
เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่งติดตั้งตรึงตรา เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ
สต็อกสินค้า
เครื่องจักร


คอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow