INSURANCETHAI.NET
Sat 24/10/2020 21:40:05
Home » ประกันอัคคีภัย(สินค้า) เจ้าพระยาประกันภัย » ประกันอัคคีภัยสำหรับสถานประกอบธุรกิจ – เจ้าพระยาประกันภัย\"you

ประกันอัคคีภัยสำหรับสถานประกอบธุรกิจ – เจ้าพระยาประกันภัย

2012/08/06

ถึงแม้ว่าขั้นตอนและกระบวนการในการระมัดระวังในการเกิดอัคคีภัย จะช่วยลดโอกาสของการเกิดอัคคีภัยได้
แต่อุบัติเหตุก็สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา
ดังนั้นการทำประกันอัคคีภัย
จะช่วยลดความกังวลจากความไม่แน่นอนจากภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้น
ช่วยให้ธุรกิจไม่สะดุดหยุดชะงักและสามารถพลิกฟื้นขึ้นใหม่ได้อย่างรวดเร็วหากประสพเหตุวินาศภัย

ความคุ้มครอง ประกันอัคคีภัยสำหรับสถานประกอบธุรกิจ

ฟ้าผ่า
การระเบิดของแก๊ส ที่ใช้สำหรับทำแสงสว่าง หรือประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัย
ความเสียหายจากภัยเพิ่มพิเศษ

ทรัพย์สินที่ทำประกัน

สิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมรากฐาน ) และส่วนตกแต่งต่อเติม
เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่งติดตั้งตรึงตรา เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ
สต็อกสินค้า
เครื่องจักร
insurancethai.net เว็บไซต์สื่อกลาง ศูนย์รวมข้อมูลประกันภัย

สอบถาม บริษัทประกัน เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศ

💥เวอไนน์ไอคอร์ส สุดยอดคอร์สสร้างเว็บไซต์ สร้างฐานทัพหลักบนโลกออนไลน์ [Ad]
VIR9 icourse (เวอไนน์ไอคอร์ส สร้างเว็บไซต์ )up arrow