INSURANCETHAI.NET
Thu 20/06/2024 15:00:55
Home » ประกันอัคคีภัย(สินค้า) ฟีนิกซ์ประกันภัย » ประกันอัคคีภัย – ฟีนิกซ์\"you

ประกันอัคคีภัย – ฟีนิกซ์

2012/06/23 2880👁️‍🗨️

ประกันอัคคีภัย – ฟีนิกซ์

บ้าน ร้านค้า ปลอดภัยน้ำท่วม

บ้านอยู่อาศัยร้านค้าย่อย
ทั่วไป
ความคุ้มครองวงเงินที่คุ้มครองวงเงิน
คุ้มครอง
วงเงิน
คุ้มครอง
ความคุ้มครองหลัก1. ไฟไหม้, ฟ้าผ่า, ระเบิด
2. ภัยจากอากาศยาน
3. ภัยจากยวดยาน พาหนะ
4. ภัยเปียกน้ำ (ไม่รวม น้ำท่วม)
ตามความเสียหายจริง  แต่ไม่เกิน มูลค่าทุนประกันภัย1,000,0001,000,000
ภัยเพิ่มพิเศษคุ้มครองความเสียหาย อันเกิดจากภัยน้ำท่วมตามความเสียหายจริงแต่ไม่เกิน วงเงินที่ระบุคุ้มครอง100,000100,000
คุ้มครองความเสียหายต่อ “เครื่องใช้ไฟฟ้า ลัดวงจร” เนื่องมาจากเกิดฟ้าผ่า ในบริเวณใกล้เคียงตามความเสียหายจริง  แต่ไม่เกินวงเงินที่ระบุคุ้มครอง60,00060,000
เบี้ยประกันภัยสุทธิ1,395.871,861.16
เบี้ยประกันภัยรวม1,500.00 2,000.00
เงื่อนไขรับประกันภัย
1. สิ่งปลูกสร้างเป็นแบบ  สิ่งปลูกสร้าง  ชั้น 1 หรือ ชั้น 2 (ครึ่งตึกครึ่งไม้)
1.1)  บ้านอยู่อาศัย หมายถึง บ้านเดี่ยว ทาวเฮ้าส์  ตึกแถว บ้านอาคารพาณิชย์ทั่วไป
1.2)  ร้านค้า หมายถึงร้านค้าย่อยทั่วๆ ไป  ในตึกแถว  อาคารพาณิชย์
หรือร้านค้าเดี่ยว (ซึ่งไม่รวมร้านค้าในห้างสรรพสินค้า, ศูนย์การค้าทั่วไป, ศูนย์การค้า และร้านค้าในตลาด เช่น ร้านค้าในจตุจักร ร้านค้าในแพลทินัม ประตูน้ำ สำเพ็ง โบ้เบ้ เป็นต้น)
2.  การกำหนดทุนประกันภัย/การชดใช้ค่าสินไหม
2.1)  ทุนประกันภัยเป็นแบบ First Loss Basis ดังนั้นการชดใช้ค่าสินไหม จะชดใช้ตามความเสียหายเกิดขึ้นจริงและสูงสุดไม่เกินทุนประกันภัย 1,000,000 บาท
โดยไม่มีการเฉลี่ยชดใช้ (Average)
2.2)   หากมูลค่าทรัพย์สินที่เอาประกันภัย ณ วันเกิดความเสียหาย มีมูลค่าที่แท้จริง ต่ำกว่า ทุนประกันภัย 1,000,000 บาท บริษัท ฯ จะชดใช้ตามมูลค่าที่แท้จริง หรือตามมูลค่าของการทดแทนเท่านั้น และสูงสุดไม่เกินทุนประกันภัย  1,000,000 บาท
3.   รับประกันภัยทุกพื้นที่ทั่วประเทศ โดยจะพิจารณาเป็นรายๆ
4.   ประกันภัยนี้ จะไม่รับประกัน พื้นที่ซึ่งมีน้ำท่วมอยู่ก่อนวันเริ่มประกันภัย
5.   ระยะเวลาเอาประกันภัย คุ้มครอง 1 ปี  (นับตั้งแต่วันเริ่มรับประกันภัย)
6.   สำหรับการรับประกันภัยปีต่ออายุ  จะพิจารณาเป็นรายๆ ไป
7.   กรุณากรอกใบคำขอเอาประกันภัย เพื่อเป็นเอกสารประกอบในการพิจารณารับประกันภัย8.  ข้อขยายความคุ้มครอง**ภัยน้ำท่วมนี้ จะให้ความคุ้มครองสิ่งปลูกสร้างตัวอาคาร (ไม่รวมรากฐาน) กรณีที่ระบุทำประกันภัยตามรายละเอียดทรัพย์สินใน หมวดที่ 2  จะให้ความคุ้มครองสิ่งตกแต่งติดตั้งตรึงตราต่างๆ และรวมถึง เฟอร์นิเจอร์  อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า หรือเครื่องใช้ในครัวเรือนต่างๆ ที่ไม่สามารถเคลื่อนที่หรือไม่สามารถขนย้ายได้โดยสะดวก  อันเนื่องมาจากขนาดหรือน้ำหนักที่มากเกินไป เช่น ตู้เย็นขนาดใหญ่   ตู้โชว์ขนาดใหญ่  โต๊ะอาหารหินแกรนิตทั้งโต๊ะขนาดใหญ่ เป็นต้น  และไม่คุ้มครองสต็อกสินค้าภายในร้านกรณีเป็นร้านค้าย่อย ทั้งนี้ บริษัทฯ รับผิดชอบชดใช้สูงสุดสำหรับภัยน้ำท่วมนี้   ไม่เกิน 100,000 บาท ต่อครั้ง และตลอดระยะเวลาประกันภัย
ติดต่อสอบถามได้ที่ :  ฝ่ายรับประกันภัย Non-Motor โทรศัพท์  0-2290-0544 ต่อ 7441/7443  โทรสาร   0-22759740 หรือ โหลดเอกสารขอทำประกัน

คอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow