INSURANCETHAI.NET
Mon 17/06/2024 17:58:43
Home » insurance of bank ประกันสุขภาพ(สินค้า) » ประกันภัยสุขภาพเหมาจ่าย (Health Care Protect) – ธนาคารกสิกรไทย\"you

ประกันภัยสุขภาพเหมาจ่าย (Health Care Protect) – ธนาคารกสิกรไทย

2016/06/28 30315👁️‍🗨️

ประกันภัยสุขภาพเหมาจ่าย (Health Care Protect)

เงื่อนไขความคุ้มครอง

health-care-protect-kbank

เงื่อนไขการรับประกัน

ข้อจำกัดอายุ
ผู้ขอเอาประกันภัยรายใหม่ที่มีอายุระหว่าง 14 วัน– 70 ปี และต่ออายุได้ถึง 70 ปี
– ผู้เอาประกันช่วงอายุระหว่าง 14 วัน-15ปี และ 60-70 ปีสามารถทำประกันได้ไม่เกิน 1 ฉบับ
– ผู้เอาประกันช่วงอายุระหว่าง 16-59 ปี สามารถทำประกันได้ 2 ฉบับ โดยฉบับที่ 2 ทางบริษัทเมืองไทยประกันภัย จะพิจารณาเป็นรายกรณี

อาชีพของผู้เอาประกันภัย
ปฏิเสธ ถ้าผู้ขอเอาประกันภัยระบุอาชีพที่มีความเสี่ยงสูง ได้แก่
– อาชีพเกี่ยวกับเรือ ท่าเรือ และทางน้ำ ได้แก่ ลูกเรือ ชาวประมง นักประดาน้ำ คนงานทำงานใต้น้ำคนงานทำงานเกี่ยวกับท่าเรือ โกดังในท่าเรือ และกรรมกรที่ขนของขึ้นลงเรือคนงานทำงานเกี่ยวกับการสร้าง ต่อเติมเรือ ซ่อมแซม หรือรื้อทำลายเรือ
– คนงานทำงานในโรงงานหรือเก็บรักษา หรือการบรรจุ หรือการขนส่งเกี่ยวกับวัตถุระเบิด พลุ ดินปืน ไนโตรกลีเซอรีน แก๊ส โดยเฉพาะแก๊สบรรจุถัง
– คนงานก่อสร้างอาคาร หรือก่อสร้าง หรือบำรุงรักษาเขื่อน หรือสะพาน หรืออุโมงค์ คนงานทำงานใต้พื้นดิน หรือเหมืองแร่คนงานรื้อถอนหรือทำลาย เช่น รื้อถอนอาคารพนักงานทำความสะอาดกระจกบนอาคารสูงพนักงานติดตั้งเสาอากาศโทรทัศน์พนักงานติดตั้งไฟฟ้าแรงสูงคนงานโรงเลื่อยจักรหรือทำงานเกี่ยวกับการเลื่อย หรือตัดไม้คนงานทำงานในแท่นขุดเจาะน้ำมันนักกีฬาอาชีพ หรือการแข่งขันทุกประเภท นักมวย นักโดดร่ม บอลลูน เครื่องร่อน บันจี้จัมพ์ ปีนเขา
– นักแสดงผาดโผนสตั๊นแมนคนขับมอเตอร์ไซด์รับจ้าง คนขับรถรับจ้างทั่วไป
(นอกเหนือจากอาชีพที่มีความเสี่ยงสูงดังกล่าวข้างต้น กรุณาติดต่อสอบถามเพิ่มเติมจากทางบริษัท)

สำหรับเกณฑ์พิจารณารับประกันภัยชาวต่างชาติ
1. ชาวต่างชาติทุกรายต้องเข้าพักอาศัยในไทยแล้วอย่างน้อย 1 ปีและมีแนวโน้มที่จะอยู่ต่อ
2. กรณีชาวต่างชาติทำงานในประเทศไทย ให้ระบุอาชีพให้ชัดเจน
3. หากชาวต่างชาติไม่ได้ทำงานในประเทศไทยจะต้องสมรสกับคนไทยและมีถิ่นพำนักอยู่ในประเทศไทยเกินกว่า 1 ปี
4. ไม่รับประกันชาวต่างชาติที่เป็นนักท่องเที่ยว
5. สำหรับเงื่อนไขอื่นๆให้ยึดหลักเกณฑ์ตามกรมธรรม์มาตรฐาน

เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณารับประกันภัย
1. สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) หน้าแรก และหน้าที่มีตราประทับเข้าประเทศไทยและ Work Permit ที่ยังมีผลบังคับ หรือ
2. Visa ที่ยังมีผลบังคับ และ Work Permit ที่ยังมีผลบังคับ
3. สำเนาทะเบียนสมรส (กรณีสมรสกับคนไทย)
4. สำเนาทะเบียนบ้าน (ถ้ามี)

ผู้รับประกัน/ผู้นำเสนอ
บมจ.เมืองไทยประกันภัย
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะนายหน้านิติบุคคล ใบอนุญาตเลขที่ ว00002/2547

วิธีการสมัคร/เปิดใช้บริการ
สมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา ทั่วประเทศ

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะนายหน้าประกันวินาศภัย เป็นผู้นำเสนอผลิตภัณฑ์ด้านการประกันวินาศภัยและอำนวยความสะดวกในการรับชำระเบี้ยประกันเท่านั้น โดย บมจ.เมืองไทยประกันภัยจะเป็นผู้รับผิดชอบในเงื่อนไขความคุ้มครอง และสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

(ธนาคารกสิกรไทย กับ เมืองไทยประกันกันเป็นบริษัทในเครือเดียวกัน)

จ่ายตามจริง

คือ บริษัทประกันจ่ายให้ทั้งหมด ตามค่ารักษาจริงที่เกิดขึ้น แต่ไม่เกินวงเงินที่กำหนดไว้
ซึ่งได้กำหนดไว้ในแต่ละหัวข้อ เช่น …
แผนที่1  ในข้อที่1 ไม่เกิน 20,000/ครั้ง และ รวมกัน ไม่เกิน 200,000 /ปี

?ติดต่อธนาคารกสิกรได้เลย (ล่าสุด ข้อมูลแผนประกันสุขภาพ ไม่พบในเว็บของธนาคารแล้วจ้าา..)

แผนประกันสุขภาพที่น่าสนใจ

ประกันสุขภาพ กรุงเทพประกันภัย ✔️
ประกันสุขภาพของเอ็ทน่า ✔️

ก่อนจะซื้อประกันสุขภาพ ให้อ่าน บทความนี้ก่อนนะ

ความสำคัญของการเลือกตัวแทนนายหน้าประกันภัย
ซื้อประกัน วิธีไหน?
คุณควรซื้อประกันกับ ตัวแทน/นายหน้า ประเภทไหน?


คอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow