INSURANCETHAI.NET
Fri 21/06/2024 14:26:20
Home » ประกันอุบัติเหตุ(สินค้า) เมืองไทยประกันภัย » เมืองไทย Smile PA – เมืองไทยประกันภัย\"you

เมืองไทย Smile PA – เมืองไทยประกันภัย

2011/11/03 2573👁️‍🗨️

เมืองไทย Smile PA – เมืองไทยประกันภัย

smile-pa-mti

สิทธิพิเศษ รับ P.A. Medical Card
เพื่อใช้สิทธิค่ารักษาพยาบาล อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุที่ได้รับความคุ้มครอง ไม่เกินค่ารักษาพยาบาลในแบบประกันภัยที่เลือกซื้อ กับโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำกว่า 220 แห่งทั่วประเทศโดยไม่ต้องชำระเงิน
ใช้เป็นบัตรส่วนลด กรณีเข้ารับการรักษาโรคทั่วไปจากโรงพยาบาล

เงื่อนไขการรับประกัน
ผู้เอาประกันภัยต้องมีอายุ 16-65 ปี
ไม่รับประกัน พนักงานส่งเอกสาร พนักงานขับรถ มอเตอร์ไซค์รับจ้าง กรรมกร คนงาน คนงานเหมือง ยาม หนุ่มโรงงาน สาวโรงงาน เกษตรกร ชาวประมง พนักงานติดตั้งเสาอากาศ ช่างต่างๆ (เช่น ช่างปูน ช่างไม้ ช่างซ่อมไฟฟ้า ช่างประปา ช่างซ่อมรถยนต์) พนักงานต้อนรับบนรถ เรือ หรือเครื่องบิน เป็นต้น

ผลประโยชน์
รับความคุ้มครองในวงเงินสูงถึง 1,000,000 บาท
รับความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล ท่านละ 20,000 บาท/อุบัติเหตุแต่ละครั้ง
ดาวน์โหลดเมืองไทย Smile PA

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow