INSURANCETHAI.NET
Thu 25/07/2024 8:11:25
Home » นำสินประกันภัย ประกันอัคคีภัย(สินค้า) » การประกันอัคคีภัย – นำสินประกันภัย\"you

การประกันอัคคีภัย – นำสินประกันภัย

2011/09/12 1644👁️‍🗨️

การประกันอัคคีภัย – นำสินประกันภัย

แม้จะระมัดระวังกับการเกิดอัคคีภัย จะช่วยลดโอกาสของการเกิด อัคคีภัยได้ แต่ก็ไม่สามารถป้องกันได้ 100% ดังนั้นการเลือกทำประกันอัคคีภัย ช่วยลดความกังวล จากความไม่แน่นอนต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายรุนแรงได้ ช่วยให้การดำเนินชีวิตหรือการประกอบธุรกิจไม่สะดุดชะงัก และสามารถฟื้นขึ้นใหม่ได้ หากประสบอุบัติเหตุวินาศภัย ช่วยให้ธุรกิจมีโอกาสขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง

ประเภทการประกันอัคคีภัย

1. การประกันอัคคีภัย สำหรับที่อยู่อาศัย
อันได้แก่ บ้าน ทาวน์เฮ้าส์ บ้านแฝด ตึกแถวสำหรับอยู่อาศัย ห้องชุดสำหรับอยู่อาศัย แฟลต อาคารชุด คอนโดมิเนียม

ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย
1. ไฟไหม้ ฟ้าผ่า รวมถึงความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เกิดจากการลัดวงจรจากฟ้าผ่า
2. ยวดยานพาหนะ ภัยทางอากาศ ภัยเปียกน้ำ ภัยจากการระเบิด ภัยไฟป่า ความคุ้มครองที่สามารถซื้อเพิ่มเติมได้
1. ภัยลมพายุ
2. ภัยจากควัน
3. ภัยแผ่นดินไหว
4. ภัยลูกเห็บ
5. ภัยจลาจลนัดหยุดงาน และภัยป่าเถื่อนเจตนาร้าย
6. ภัยต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า

ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย
1. สิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมฐานราก) ส่วนตกแต่งต่อเติมอาคาร
2. เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่ง สิ่งติดตั้งตรึงตรา และทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง

ข้อมูลที่สำคัญในการพิจารณาในการรับประกันภัย
1. ลักษณะสิ่งปลูกสร้าง
2. ลักษณะของภัย
3. ทำเลที่ตั้ง

2. การประกันอัคคีภัย สำหรับสถานประกอบธุรกิจ
การทำประกันอัคคีภัย จะช่วยลดความกังวลจากความไม่แน่นอนจากภัยต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น ช่วยให้การประกอบธุรกิจไม่สะดุดหยุดชะงัก และสามารถพลิกฟื้นขึ้นใหม่ได้อย่างรวดเร็วหากประสบอุบัติเหตุวินาศภัย

ความคุ้มครองที่ได้รับจากกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย
1. ไฟไหม้
2. ฟ้าผ่า
3. การระเบิดของแก๊ส ที่ใช้สำหรับทำแสงสว่าง หรือประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัย
4. ความเสียหายจากภัยเพิ่มพิเศษ
ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย
1. สิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมฐานราก) และส่วนตกแต่งต่อเติม
2. เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่งติดตั้งตรึงตรา เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ
3. สต็อกสินค้า
4. เครื่องจักร


คอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow