INSURANCETHAI.NET
Mon 17/06/2024 16:21:06
Home » ประกันอัคคีภัย(สินค้า) สยามซิตี้ประกันภัย » ประกันภัย บ้านร่มเย็น สยามซิตี้ประกันภัย\"you

ประกันภัย บ้านร่มเย็น สยามซิตี้ประกันภัย

2010/09/13 1444👁️‍🗨️

ทรัพย์สินของท่านจะได้รับความคุ้มครอง หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดเมื่อใช้บริการประกันภัย บ้านร่มเย็น

คุ้มครองทรัพย์สินให้คุณสบายใจ
อาคาร ที่อยู่อาศัยที่มีฝาผนังก่ออิฐ ได้แก่ บ้าน ทาว์เฮาส์ ตึกแถว ห้องชุดสำหรับที่อยู่อาศัย คอนโดมีเนียม แฟลต แมนชั่น อาพาร์ตเม้นท์
คุ้มครองเฟอร์นิเจอร์และทรัพย์สินต่าง ๆ ภายในอาคาร
คุ้มครองสิ่งตกแต่งติดตั้งตรึงตราภายในอาคาร

ความคุ้มครองที่ได้รับ
ไฟไหม้, ฟ้าผ่า ,ระเบิด, ภัยยวดยานพาหนะ, ภัยอากาศยาน, ภัยเนื่องจากน้ำ ( ไม่รวมน้ำท่วม )
ฟรี ! ชดเชยค่าที่พักอาศัยชั่วคราว หากที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหายจากภัยดังกล่าวข้างต้น จนไม่สามารถอยู่อาศัยได้ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง และไม่เกินวงเงิน 5% ของทุนประกันภัยต่อปี

ภัยที่สามารถซื้อเพิ่มเติมได้
ภัยต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า กรณีเกิดความเสียหายจากไฟฟ้าลัดวงจร หรือเผาไหม้ของสายไฟในตัวเองจนเกิดเปลวไฟหรือการลุกไหม้
ภัยจากการโจรกรรมที่ปรากฏร่องรอยการงัดแงะ รวมทั้งการชิงทรัพย์และการปล้นทรัพย์ ต่อทรัพย์สินภายในบ้านที่เอาประภัยไว้
ฟรี ! สำหรับภัยโจรกรรม รับวงเงินเพิ่มเติม ค่าซ่อมแซมประตูหน้าต่าง ที่ได้รับความเสียหายจากการโจรกรรม งัดแงะปีละไม่เกิน 10 % ของทุนประกันภัยโจรกรรมต่อปี

หมายเหตุ

สิ่ง ปลูกสร้างที่สามารถเอาประกันภัยได้ ต้องมีโครงสร้างหลักเป็นคอนกรีต และใช้เพื่อการอยู่อาศัยเท่านั้น มิได้เป็นสถานที่ประกอบการทางธุรกิจ หรือ ทำการค้า
แผนการประกันภัยนี้ไม่คุ้มครอง เงิน ธนบัตร ทอง ทองแท่ง อัญมณี โบราณวัตถุ เอกสาร แบบแปลน แผนผัง ภาพเขียน หลักทรัพย์ ไปรษณียากร อากรแสตมป์ และทรัพย์สินส่วนตัว เป็นต้น
กรณีทุนประกันภัยเกิน 5,000,000 บาท กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อพิจารณารับประกันภัย
เบี้ยประกันภัยข้างต้นรวมภาษีและอากรแล้ว
เอกสารนี้ไม่ใช่สัญญาประกันภัย รายละเอียดเฉพาะจะระบุในกรมธรรม์ประกันภัย


คอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow