INSURANCETHAI.NET
Sun 24/10/2021 8:13:17
Home » ประกันบ้าน ประกันอัคคีภัย(สินค้า) เอเซียประกันภัย 1950 » ประกันอัคคีภัย – เอเซียประกันภัย 1950\"you

ประกันอัคคีภัย – เอเซียประกันภัย 1950

2013/06/22

บริษัทให้บริการประกันอัคคีภัย ทั้งในส่วนของอาคารสำนักงาน บ้านพักอาศัย โรงงานอุตสาหกรรมและสิ่งปลูก สร้างอื่นๆ รวมทั้งทรัพย์สินภายในอาคารสถานที่นั้นด้วย โดยจะให้ความคุ้มครองความเสียหาย อันเกิดจากอุบัติเหตุ เช่น เพลิงไหม้ ,ฟ้าผ่า, การเกิดระเบิดของแก็สที่ใช้ในการหุงต้ม หรือให้แสงสว่าง เพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย , ไฟฟ้าลัดวงจร รวมทั้งสาเหตุอันเนื่องมาจาก ความประมาทเลินเล่อ หรือจากอุบัติเหตุ โดยบริษัทจะชดใช้ค่าเสียหาย อันเกิดจากสาเหตุนั้นๆ ตามความเสียหายจริง แต่ไม่เกินจาก จำนวนเงินประกัน ที่ท่านระบุไว้ โดยจะยกเว้น ในกรณีที่เกิดจากการ รู้เห็นเป็นใจ หรือการทุจริต ของผู้เอาประกันเท่านั้น นอกจากนี้ ท่านยังสามารถซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติม จากกรมธรรม์มาตราฐานได้อีก ตามความเสี่ยงภัยของท่าน เช่น ภัยจากลมพายุ , ภัยจากยวดยานพาหนะ , ภัยจากการเปียกน้ำ ฯลฯ

Home Plus+

Home Save

insurancethai.net เว็บไซต์สื่อกลาง ศูนย์รวมข้อมูลประกันภัย

สินค้าประกันภัย โปรดสอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศ


up arrow